REKLAMA

Jesteś zainteresowany reklamą? Skontaktuj się z nami wysyłając e-maila na adres adam@ustatkowanygracz.pl

Oferta strony podzielona jest na dwie części: jedna związana z tradycyjną formą reklam internetowych, druga związana z niestandardowymi formami zgodnymi z profilem serwisu Ustatkowany Gracz. Wszystkich zainteresowanych konkretnymi wycenami akcji reklamowo-promocyjnych zapraszamy do kontaktu e-mailowego. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby działań reklamowych w jednym czasie.

REKLAMA STANDARDOWA

1. Reklama banerowa w dolnym menu lub wpięta na prawej kolumnie na wszystkich podstronach:

Preferowane formaty reklamowe – 250 x 250 | 250 x 500 | 250 x 750 | 250 x 1 000

2. Reklama rotująca na stronie głównej:

Preferowany format reklamy – 1200 x 440 z treścią eksponowaną w centrum lub z prawej strony kreacji.

REKLAMA NIESTANDARDOWA

1. Wpis sponsorowany:

Wpis autorski na uzgodniony wcześniej temat zgodny z szeroko rozumianą tematyką bloga, jaką są gry wideo. Serwis Ustatkowany Gracz zachowuje prawo do pełnego obiektywizmu wpisu sponsorowanego. Tytuł takiego wpisu zawierał będzie słowa „WPIS POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY Z…”.

2. Recenzja produktu:

Serwis Ustatkowany Gracz oferuje także odpłatne recenzje produktów, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego obiektywizmu recenzji.

3. Konkurs:

Serwis Ustatkowany Gracz oferuje organizację konkursów dla jego czytelników. Elementem konkursu jest przedstawienie produktu lub usługi, która stanowi podstawę konkursu.

4. Inne formy reklamowe:

Serwis Ustatkowany Gracz otwarty jest również na inne formy reklamowe proponowane przez reklamodawców (sponsoring, patronat, relacja etc.), przy założeniu, że nie będą to formy reklamy ukrytej lub takiej, która mogłaby powodować niezrozumienie promocyjnego i odpłatnego ich charakteru przekazu.

Uwzględniamy również różnorakie formy współpracy niekomercyjnej takie jak np. akcje charytatywne zaproponowane mailowo lub telefonicznie przez osoby zainteresowane.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!