Exorder

Co w indyczym świecie słychać?

Indie Games silne są jak nigdy dotąd. O ile dotychczas nurt ten cechowały produkcje wielokrotnie niedopracowane, obecnie coraz więcej pereł dostarczanych jest przez niezależny development.