Hollow Knight

Nie wszystko musisz wygrać!

Gry takie jak m.in. Dark Souls przyzwyczajają nas do pewnego parasola bezpieczeństwa, wynikającego także z wczesnego podejścia do dziedziny.