Murder on Eridanos

The Outer Worlds: Murder on Eridanos Recenzja

Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego definiuje słowo „ramotka” jako po pierwsze „przestarzały, pozbawiony wartości utwór literacki”, a po drugie „krótki utwór satyryczno-humorystyczny, zabarwiony tendencją dydaktyczną”. Ja sam zdefiniowałbym The Outer Worlds jako właśnie ramotkę w tym drugim znaczeniu – niezobowiąz...[Czytaj więcej]