Polski Artifex Mundi dokonał wpisu aktualizacyjnego w kwocie 1,2 mln PLN

Artifex Mundi odpis aktualizujący

Wydana przez Artifex Mundi na urządzenia mobilne darmowa gra Tiny Dragons niestety na siebie nie zarabia, co zmusiło katowicką spółkę do wstrzymania prac nad projektem i dokonania odpisu aktualizacyjnego z tego tytułu w kwocie 1,2 mln PLN.

Treść raportu wydanego 28 kwietnia poniżej.

„W nawiązaniu m.in. do raportów bieżących nr 10/2020 z 19 marca 2020 r. oraz 12/2019 z 19 kwietnia 2019 r. Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ( Spółka ) informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2020 r. podjął kierunkową decyzję o wstrzymaniu, z końcem kwietnia, dalszego rozwoju gry Tiny Dragons ( Gra ).

Zarząd informuje, iż decyzja i wstrzymaniu dalszego rozwoju gry jest związana z niezadowalającymi wskaźnikami ekonomicznymi gry (KPI), nie dającymi podstaw dla akwizycji graczy. Zrealizowane do tej pory modyfikacje gry nie przyniosły zadowalającego efektu w postaci wzrostu wszystkich kluczowych KPI do oczekiwanych poziomów.

Intencją Spółki jest kontynuowanie komercjalizacji gry w obecnej jej wersji, bez znaczących nakładów z tym związanych.

W konsekwencji zarząd spółki rozpoznał konieczność dokonania w spółce odpisu aktualizującego wartość aktywowanych kosztów gier komputerowych w kwocie 1,2 mln zł, tj. wartości odpowiadającej kosztom poniesionym przez spółkę na produkcję gry w 2020 r. Przywołany odpis w wysokości 0,8 mln zł zostanie ujawniony w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu spółki i grupy kapitałowej Artifex Mundi za I kwartał 2020 r., a w kwocie 0,4 mln zł obciąży jednostkowy i skonsolidowany wynik operacyjny za II kwartał 2020 r. Zdarzenie to ma charakter niegotówkowy, czyli nie wiąże się z bieżącym uszczupleniem środków pieniężnych spółki”.

Co to oznacza w praktyce? Że Artifex Mundi liczyło na znacznie większe zyski z Tiny Dragons, ale niestety się przeliczyło. Wartość inwestycji została przeszacowana, co niestety ostatecznie doprowadziło do zakończenia prac nad projektem.

Adam to ustatkowany gracz z krwi i kości. Mąż, ojciec, a także wieloletni miłośnik elektronicznej rozrywki w formie wszelakiej. Gry wideo traktuje jako coś znacznie powyżej zwykłego hobby, wynosząc je ponad inne pasje – muzykę i książkę – dostrzegając jednocześnie, jak wiele mają one wspólnego z innymi sferami jego zainteresowań.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz używać tych tagów HTML i artrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*